Kinderalimentatie

Bij een echtscheiding moeten er financiële afspraken gemaakt worden. Zijn er kinderen bij betrokken dan is kinderalimentatie een belangrijk onderdeel van deze afspraken. Op deze pagina lees je alles over de juridische en fiscale regels met betrekking tot kinderalimentatie.

Duur

De onderhoudsplicht van ouders voor kinderen eindigt niet op grond van de wet. Wel worden kinderen vanaf 21 jaar geacht in hun eigen onderhoud te gaan voorzien. Tot 21 jaar staat de behoeftigheid van kinderen vast. Dit betekent dat ouders een bijdragen moeten leveren in de kosten van opvoeding, verzorging, studie en levensonderhoud van hun kinderen voor zover hun draagkracht dat toelaat. Als een kind van 20 jaar al full time werkt, dan heeft het kind geen behoefte en hoeft er geen alimentatie betaald te worden. Ouders kunnen hun kinderen tot 21 jaar echter geen kinderalimentatie onthouden met het argument dat het kind moet gaan werken.

Na het bereiken van de leeftijd van 21 jaar kunnen ouders in het ouderschapsplan afspraken maken over hun bijdrage in de kosten van studie en levensonderhoud bijvoorbeeld in het geval het kind nog een studie volgt en redelijke studieresultaten behaalt.

Kinderalimentatie

Bij een echtscheiding moeten er financiële afspraken gemaakt worden. Zijn er kinderen bij betrokken dan is kinderalimentatie een belangrijk onderdeel van deze afspraken. Op deze pagina lees je alles over de juridische en fiscale regels met betrekking tot kinderalimentatie.

Duur

De onderhoudsplicht van ouders voor kinderen eindigt niet op grond van de wet. Wel worden kinderen vanaf 21 jaar geacht in hun eigen onderhoud te gaan voorzien. Tot 21 jaar staat de behoeftigheid van kinderen vast. Dit betekent dat ouders een bijdragen moeten leveren in de kosten van opvoeding, verzorging, studie en levensonderhoud van hun kinderen voor zover hun draagkracht dat toelaat. Als een kind van 20 jaar al full time werkt, dan heeft het kind geen behoefte en hoeft er geen alimentatie betaald te worden. Ouders kunnen hun kinderen tot 21 jaar echter geen kinderalimentatie onthouden met het argument dat het kind moet gaan werken.

Na het bereiken van de leeftijd van 21 jaar kunnen ouders in het ouderschapsplan afspraken maken over hun bijdrage in de kosten van studie en levensonderhoud bijvoorbeeld in het geval het kind nog een studie volgt en redelijke studieresultaten behaalt.