Partneralimentatie

Financiële afspraken zijn belangrijk bij een echtscheiding, ook als er geen kinderen bij betrokken zijn. Partneralimentatie kan een onderdeel zijn van deze afspraken. Op deze pagina lees je alles over de juridische en fiscale regels met betrekking tot partneralimentatie.

Duur

Tot 1 januari 2020 was de maximale partneralimentatie termijn
nog 12 jaar. Deze termijn geldt nog voor echtscheidingen die vóór
1 januari 2020 zijn ingediend.

De maatschappelijke opvatting over partneralimentatie is veranderd. Vrouwen zijn vaker financieel zelfstandig. Dit heeft ertoe geleid dat de alimentatieduur van 12 jaar is teruggebracht naar de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. De uitzonderingen op deze hoofdregel gelden voor huwelijken met kinderen jonger dan twaalf jaar, in geval van een huwelijk van minimaal vijftien jaar, waarbij de alimentatiegerechtigde binnen tien jaar recht krijgt op AOW of in geval van een huwelijk van minimaal vijftien jaar en de alimentatiegerechtigde geboren is op of vóór 1 januari 1970.

Partneralimentatie

Financiële afspraken zijn belangrijk bij een echtscheiding, ook als er geen kinderen bij betrokken zijn. Partneralimentatie kan een onderdeel zijn van deze afspraken. Op deze pagina lees je alles over de juridische en fiscale regels met betrekking tot partneralimentatie.

Duur

Tot 1 januari 2020 was de maximale partneralimentatie termijn
nog 12 jaar. Deze termijn geldt nog voor echtscheidingen die vóór
1 januari 2020 zijn ingediend.

De maatschappelijke opvatting over partneralimentatie is veranderd. Vrouwen zijn vaker financieel zelfstandig. Dit heeft ertoe geleid dat de alimentatieduur van 12 jaar is teruggebracht naar de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. De uitzonderingen op deze hoofdregel gelden voor huwelijken met kinderen jonger dan twaalf jaar, in geval van een huwelijk van minimaal vijftien jaar, waarbij de alimentatiegerechtigde binnen tien jaar recht krijgt op AOW of in geval van een huwelijk van minimaal vijftien jaar en de alimentatiegerechtigde geboren is op of vóór 1 januari 1970.