Scheiden als ondernemer

De scheiding van de ondernemer vraagt specifieke aandacht en kennis van de advocaat/scheidingsmediator. Het is niet alleen van belang dat er voldoende juridische kennis aanwezig is, maar ook dat duidelijk is wanneer andere specialismen moeten worden ingeschakeld, zoals bijvoorbeeld een pensioenadviseur, een accountant of een fiscalist. De scheiding van de ondernemer speelt zich af op het snijvlak van juridische, fiscale, bedrijfskundige en pensioenrecht aspecten.

Aangezien ook een BV een euro maar 1 keer kan worden uitgeven, dient het geheel van financiële verplichtingen in het oog gehouden te worden. De verdeling van de waarde van de aandelen, de partneralimentatie en de verevening van het pensioen zijn communicerende vaten. Als de afstorting van het pensioen of de uitkoop van de ex-partner gefinancierd zal moeten worden, zal dat van invloed zijn op de hoogte van de partneralimentatie.

Huwelijksvermogensrecht

Wat is het gevolg van de scheiding voor de continuïteit van de onderneming? Het antwoord van deze vraag hangt af van de vraag of over de waarde van de aandelen in de BV moet worden afgerekend.

Scheiden als ondernemer

De scheiding van de ondernemer vraagt specifieke aandacht en kennis van de advocaat/scheidingsmediator. Het is niet alleen van belang dat er voldoende juridische kennis aanwezig is, maar ook dat duidelijk is wanneer andere specialismen moeten worden ingeschakeld, zoals bijvoorbeeld een pensioenadviseur, een accountant of een fiscalist. De scheiding van de ondernemer speelt zich af op het snijvlak van juridische, fiscale, bedrijfskundige en pensioenrecht aspecten.

Aangezien ook een BV een euro maar 1 keer kan worden uitgeven, dient het geheel van financiële verplichtingen in het oog gehouden te worden. De verdeling van de waarde van de aandelen, de partneralimentatie en de verevening van het pensioen zijn communicerende vaten. Als de afstorting van het pensioen of de uitkoop van de ex-partner gefinancierd zal moeten worden, zal dat van invloed zijn op de hoogte van de partneralimentatie.

Huwelijksvermogensrecht
Wat is het gevolg van de scheiding voor de continuïteit van de onderneming? Het antwoord van deze vraag hangt af van de vraag of over de waarde van de aandelen in de BV moet worden afgerekend.